شروط ضمن عقد

ازدواج یکی از مهم ترین تغییراتی است که در روند زندگی هرفردی اتفاق می افتد. و مستلزم پذیرش مسئولیت دوجانبه است. دو طرف زمانی که تصمیم به ازدواج و آغاز زندگی مشترک می گیرند، باید از لحاظ فکری به بلوغ کامل رسیده باشند، زیرا ازدواج قبول تعهد و پذ…

مشاوره حقوقی ویژه‌ی طلاق

معنای لغوی کلمه ی طلاق به معنای" گشودن گره و بریدن "است. این واژه مفهومی است که در باب جدایی زن و مرد از زندگی زناشویی به کار می رود. زمانی که یک زوج نتوانند زندگی مشترک خود را با یکدیگر ادامه دهند. و ادامه ی زندگی برای هردوی آنها غیر ممکن باشد…